DOMOV

Novi zakon, visoke kazni

Nova zakonodaja določa, da je potrebno stavbo v enem mesecu po končani gradnji vpisati v kataster stavb. Uredite nepremičnino še danes, pokličite za brezplačni nasvet: 040 192 280.

Več >

Ureditev mej

Poskrbite, da bo vaše zemljišče imelo urejene meje, za vas uredimo vse potrebno. Hitro in ugodno! Pokličite še danes za brezplačni nasvet na 040 192 280 ali pišite na info@top-geodet.si.

Več >

Pridobitev hišne številke

Stavba na kateri želite imeti prijavljeno stalno bivališče ali stavba v kateri boste opravljali poslovno ali drugo dejavnost mora imeti hišno številko.

Več >

Vpis stavbe v kataster stavb

Za vas evidentiramo podatke o vaši stavbi in delih stavbe v evidenco katastra stavb. Postopek zajema tudi terensko delo na katerem izmerimo stavbo od zunaj, za določitev dimenzij objekta.

Več >

Izravnava mej

Lastniki sosednjih parcel lahko sporazumno spremenijo potek njihove skupne meje, bodisi zaradi poenostavitve poteka meje ali pa zaradi lažje uporabe parcel.

Več >

Izdelava geodetskega načrta

Vse na enem mestu: načrt za pripravo projektne dokumentacije, načrt novega stanja zemljišča za pridobitev uporabnega dovoljenja, načrt za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta ...

Več >

Zakoličbe

Zakoličba objekta je postopek, kjer geodet označi karakteristične točke objekta v naravi v skladu s projektno dokumentacijo.

Več >