Pridobitev hišne številke

Pridobitev hišne številke

Za vas poskrbimo vse potrebno, da bo vaša stavba pridobila hišno številko.

Stavba na kateri želite imeti prijavljeno stalno bivališče ali stavba v kateri boste opravljali poslovno ali drugo dejavnost mora imeti hišno številko. Pogoj za pridobitev hišne številke je, da ima stavba evidentirano zemljišče pod stavbo in da je evidentirana v katastru stavb.

Od 1.6.2018 je potrebno vsem vlogam za pridobitev hišne številke priložiti uporabno dovoljenje (za vse objekte) oz. druga dokazila kot to narekuje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).

Kdo lahko poda vlogo za hišno številko?
- Lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana
- Imetnik stavbne pravice
- Lastnik stavbe ali dela stavbe
- Uporabnik stavbe ali dela stavbe
- Upravnik stavbe  

Potrebujete brezplačni nasvet? Pokličite nas na 0040 192 280 ali nam pišite na info@top-geodet.si še danes!