Identifikacijsko potrdilo

Če vas zanima primerjava katastrskega stanja iz preteklosti z današnjim stanjem ali pa vas samo zanima kako se je določena parcela v nekem časovnem obdobju spreminjala, potem lahko za vas pripravimo identifikacijsko potrdilo. S potrdilom lahko potrdimo ali ovržemo povezavo med staro parcelno številko in novo parcelno številko. Taka potrdila so največkrat potrebna v denacionalizacijskih postopkih ali v postopkih vračanja zemljišč agrarnim skupnostim.