GEODETSKE STORITVE

Vse geodetske storitve na enem mestu

Podjetje TOP GEODET bo poskrbelo, da boste prejeli popolno rešitev, saj ponujamo popolno storitev za vas. To pomeni, da vam na vašo željo izdelamo celovit geodetski načrt skupno z vpisom v zemljiško knjigo ali pa del storitve, če je taka vaša potreba.

Če ne veste kaj točno potrebujete nas pokličite za brezplačni nasvet na telefonsko številko: 040192280.

Vse naše storitve izvajamo na področju celotne Slovenije in se odzovemo v roku 24 ur! Preverite naše geodetske storitve:

- Ureditev mej
- Izravnava meje
- Označitev mej
- Parcelacija (združitev, delitev parcel)
- Kataster stavb
- Hišna številka
- Zemljišče pod stavbo
- Geodetski načrt
- Zakoličbe objektov
- Izračun volumna mas
- Identifikacijsko potrdilo
- Izmera dolžinskih objektov
- Sprememba bonitete zemljišča
- Sprememba dejanske rabe